Retningslinjer for utleie av kultursalen og kommunestyresalen.

  • Det skal utpekes en person som er «ansvarlig arrangør». 
  • Arrangør informerer om reglene for arrangementet ved oppstart.
  • Kom frisk. Har du symptomer fra luftveiene (halsvondt, hoste osv.), evt. feber eller andre symptomer på sykdom, kan du ikke komme.Du kan heller ikke delta dersom du er i karantene, eller skal i karantene.
  • Håndhygiene. Vask hendene, evt. bruk desinfeksjonsmiddel ved ankomst, før og etter bespisning og før avreise. Desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig i inngangspartiet til kommunehuset, i kommunestyresalen.
  • 1 meter avstandsgrense. Hold minimum en meters avstand til andre. Ikke del utstyr med hverandre.
  • Begrens bespisning i rommene mest mulig.
  • Servering kan evt. foregå via kafeen, ihht. smittevernregler for serveringssteder.
  • Ved bruk av toaletter og felles håndvaskemuligheter, vær ekstra nøye med hygienen før og etter, og ved berøring av dørhåndtak, lysbrytere osv.
  • Smittesporing. Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt.
  • Desinfeksjon. Arrangøren har ansvar for at berørte kontaktflater (dørhåndtak, lysbrytere, armlener bordplater osv.) desinfiseres. Bruk desinfeksjonsmiddel som er satt ut i lokalet. Spray på engangspapirhåndklær og tørk over flatene. Unngå å spraye direkte på flatene, da desinfeksjonsaerosoler er uheldige å puste inn.

De som gjennomfører arrangementer skal følge til enhver tid gjeldende standarder for smittevern.

Det vises til Helsedirektoratet sine retningslinjer for arrangører av kultur- og idrettsarrangementer.