Regjeringen ønsker å gi flere barn rett på barnehageplass. Departementet har derfor sendt på høring et forslag om utvide retten til barnehageplass. Forslaget betyr at barn født i september og oktober vil ha rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år.

Du kan lese mer om forslaget her