I forslag til ny forskrift er det gjort en presisering i forhold til brenning av sankthansbål og når dette kan brennes. Vårbrenning av halm i landbruket når avstand til annen bebyggelse, offentlig veg og friareal er større enn 200 meter, er nå tatt ut av §5. Utover dette er det gjort noen mindre endringer knyttet til unntaksbestemmelsene. 
 
Eventuelle merknader sendes Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller til postmottak@gausdal.kommune.no
 
Høringsfrist: 15. januar 2018