Tømmefrekvensen

 

  • Slamavskillere, boliger: hvert 2.år
  • Slamavskillere, fritidsboliger: hvert 4. år
  • Tette tanker, boliger og fritidsboliger: hvert år

I 2024 er det slamavskillere i Østre dalføre som skal tømmes.

Ved behov for tømming utover dette må eier av anlegget selv ta kontakt med tømmefirma:

Kontaktinformasjon Brdr Grønnerud 

For at du skal motta SMS-varsler fra slamtømmerfirmaet, Brødrene Grønnerud, er det viktig at du sikrer at kontaktinformasjonen din er riktig.
Oppdater kontaktinformasjonen din her  kontakt- og reservasjonsregisteret 

Tlf.: 977 87 870
e-post: firmapost@gronnerud.no