Tiltaket vil sikre fylkes-, kommunale og private veier samt bedrifter, boligbebyggelse og jordbruksareal mot fremtidige flomskader. Arbeidet har medført skifte av stikkrenner i Heggesvevegen og langs Kveinnvegen. Stikkrenna gjennom Gausdalsvegen og de kommunale vegene Heggeskogen og Heggebakkan er også skifta. Stikkrennene nedover fra Gausdalsvegen har diameter 2 meter, og de ovenfor 1,8 meter. Mellom stikkrennene blir bekkeløpet gravd dypere og bredere, og sikres med plastring med storstein av ny bunn og sider i bekkeløpet.

Dette er en vesentlig oppgradering av sikkerheten både for boligene og vegene, og kapasiteten er beregnet etter 200-års flom + sikkerhet som NVE krever. Etter store flomskader i 2011, 2013 samt 2017 er tiltaket velkommen. "Kommunen har fått innvilget 80 % av kostnadene fra NVE. Uten disse tilskuddene hadde det ikke blitt noen utbedring i denne omgang", sier Jon Sylte i Gausdal kommune.

Arbeidet vil fortsette gjennom vinteren og neste sommer, og ferdigstilles i oktober neste år. Stikkrenna i Øverbygdsvegen skal også skiftes.

Sikringstiltak Finna .png

Fornøyd med resultatet på befaring langs Finna
Fra venstre Øyvind Solberg, Structor AS, Harald Landheim, Gausdal kommune, Torbjørn Furuhaugen, Gausdal kommune, Mari Olsen, Innlandet fylkeskommune, Kristin Hasle Haslestad,NVE, Heidi Eriksen, Statsforvalteren i Innlandet, Ane Kongsro Finstad, NVE og Jon Sylte, Gausdal kommune

Utførende entreprenør er Løype Anleggsdrift AS, som har satt sine mest erfarne folk på denne viktige og krevende jobben. Det er viktig med god steinkvalitet og at den legges slik at vannet ikke graver ut steinen i seinere flommer. De største stikkrennene veier nesten 8 tonn, så det er mange tunge løft!