Formålet med tilskuddet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltagelse, sosialt felleskap og møteplasser. Målgruppen er seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig. Tilskuddet kan søkes på av kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser). Statsforvalteren i Innlandet har ca. kr. 7 400 000 til fordeling.

Les mer om tilskuddsordningen her

Frivilligsentralen ønsker å legge til rette for at lag og organisasjoner i Gausdal skal søke om midler og opprette aktivitetstilbud det er behov for. 
Ved interesse for samarbeid med Gausdal Frivilligsentral ta kontakt med koordinator Tine Andersen på telefon 960 12 521 eller på e-post  tine.andersen@gausdal.kommune.no