Gausdal ungdomsråd kan årlig dele ut kr. 35.000 til rusfrie aktiviteter og arrangementer. For høsten er det inntil kr. 17.800 igjen til uteling.  

Privatpersoner, grupper og organisasjoner, herunder FAU og elevråd som driver barne- og ungdomsarbeid i Gausdal kan søke. Pengene skal gå til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet, eller åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden. Aktivitetene skal være tilgjengelig for barn og unge i kommunen. Se vedlagte kriterier for utdelingen.
Ungdomsrådet deler ut midler to ganger i året; på siste møtet før sommerferien og siste møtet før jul.
Søknadsfristen for høsten er 17. november. Søknadene behandles i Ungdomsrådet mandag 6. desember. 

Bruk eget søknadsskjema og legg ved budsjett og handlingsplan. Søknaden sendes:
Gausdal kommune
Ungdomsrådet
Vestringsvegen 8
2651 Østre Gausdal
eller
postmottak@gausdal.kommune.no

 

Kriterier for utdeling av midler.pdf

Søknadsskjema midler fra Ungdomsrådet.doc (DOC) (PDF) (DOC (DOC) (PDF)) (PDF)