Det er 8 søkere, 5 kvinner og 3 menn.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Wenche Elisabeth Aasen      

51

Østre Gausdal

Administrasjonssekretær

Arne Steinvik

60

Lillehammer

Rådgiver

Erland Bergum Storsveen

35

Follebu

Butikkmedarbeider

Ingvild Sveen

37

Lillehammer

Rådgiver

Marthe Brenna

37

Follebu

Førstekonsulent

Reidun Aurmo

52

Vestre Gausdal

Førstekonsulent

Sidsel Aulstad

55

Svatsum

Seniorrådgiver

Jon Pighaug

35

Svingvoll

Prosjektleder