Det er 8 søkere, 5 kvinner og 3 menn. 

Navn Alder Bosted Nåværende stilling 
Maryam Razzaq
30 Oslo Praksislærer 
Helle Norunn Henriksen. Tenningås  47 Stange  Enhetsleder/pedagogisk 
Gunn Mona Pesersen  52 Øyer Kontormedarbeider 
Inge Staum  50 Øyer  Rektor 
Erik Melby 41 Lillehammer  Seniorrådgiver 
Tone Lise Kvernlien  44 Gjøvik Avdelingsleder 
Heidi Marie Kragerud 54 Lillehammer  Seniorrådgiver 
Stein Vidar Håveødegård 50 Lillehammer  Idrettspedagog