Det er 9 søkere, 5 kvinner og 4 menn. 

Navn Alder Bosted  Nåværende stilling 
Iselin Luciene Hervig 36 Gausdal  Faglærer 
Mari Slåen  25 Gausdal  Kontaktlærer 
Bashor Ahmad  48 Abbotabad Lærer 
Birgitte Stumph 63 Lillehammer  Pedagogisk psykologisk rådgiver 
Tom Ian Halsør  45 Lillehammer  Adjunkt 
Sina Martine Gilberg  29 Gausdal  Adjunkt 
Jon-Martin Helgesen  30 Gausdal  Faglærer 
Maryam Razzaq 30 Kringsjå Praksis lærer
Bjørn Ødegaard  54 Gausdal  Pedagogisk leder