Det er 5 søkere, 1 kvinne og 4 menn.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Øystein Lauen

56

Lillehammer

Seniorrådgiver(teamleder)

Øystein Jorde

40

Tretten

Jordbruksrådgiver

Marie Skavnes

40

Svingvoll

Veterinær

Torgeir Aarnes

52

Fåvang

Avdelingsleder

Mann

 

 

Unntatt offentlighet