Det er totalt 25 søkere, 9 kvinner og 16  menn. 

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Alja Mannaart

29

Fjerdingby

konsulent

Amund Rustadstuen

33

Lillehammer

Produksjonsmedarbeider

Eirik Bjørnevaagen

26

Venabygd

Arbeidssøker

Erling Jensen

26

Hov

Student

Gina Ørslien Bårdseng

24

Vestre Gausdal

Vikariat landbrukskontoret

Hanne Herberg

42

Oslo

Politioverbetjent

Jonas Oliver Elnes

28

Oso

Prosjektleder

Jonas Sveum

23

Dokka

Student

Karl Kristian Kroken

31

Bodø

Arbeidssøker

Karl Ove Tvete        

23

Lillehammer

Student

Katrine Dalbak

21

Tromsdalen

Feltpersonal

Krister Hhovde

25

Brumunddal

Klatreinstruktør

Lars Anders Myklebust

24

Steinskjer

Parkvesenet

Lina Westermann

24

Rødberg

Plan- og byggesaksbehandler

Linnea Karoline Vereide

26

Lillehammer

Rådgiver for naturmangfold

Margrete N. S. Keyser

38

Longyearbyen

Seniorrådgiver

Marius Aaen Kristiansen

36

Mesnali

Skogbruksleder

Marius Fossum

32

Lillehammer

Arbeidssøker

Michael Andersson 

36

Biri

HMS koordinator

Remi Rundsveen Eriksen

26

Hønefoss

Vilt- og skogrådgiver

Sara Skybak

35

Gjesåsen

Ekstravakt

Stian Andresen

23

Dilling

Skjøtsel av truet natur

Synnøve Myklebust

24

Ås

Arbeidssøker

Ulf Marthinsen

49

Øyer

Lærer/lektor

Øystein Haugerud  

30

Øyer

Skogkulturleder