Det er totalt 8 søkere, 6 kvinner og 2 menn. 

 

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Anja Gunn-Ive Bondestad

49

Tretten

Adjunkt m/opprykk

Hege Østensen

49

Hammerfest

Sosialkurator

Inge Jostein Findalen

33

Svatsum

Ajdunkt

Merete Sandvold Kornby

48

Fåberg

Adjuntk m/opprykk

Ranja Allen

47

Vestre Gausdal

Adjunkt m/tillegg , spesialpedagog

Stian Ripe Daviknes

42

Lillehammer

Ajdunkt m/tillegg

Stine Ose

39

Oslo

Lektor

Tonje Haslie Bråten

36

Vingrom

Pedagogisk leder