Det er 11 søkere, 3 kvinner og 8 menn. 

Navn Alder Bosted Nåværende stilling 
Basar Guven Armutcu
43 Edremit, Tyrkia  Landbruksingeniør
Hubert Szymanski  38 Trondheim Barleder 
Vebjørn Aarflot Jørgensen  24 Volda  Lagerarbeider 
Øyvor Helstad  47 Ringsaker  Rådgiver forurensing
Sondre Borgesrud  23 Nes  sommer- og tilkallingsvikar
Hallgeir Rogstad 43 Sør-fron  Rådgiver miljøretta helsevern 
Simon Gran Stensrud  34 Ås Fiskeoppsyn
Imelda Misaljevic  34 Gausdal  Linjeleder utlasting, transport og varemottak
Oda Aulstad Kvisberg  31 Vågå  Landbruksmedarbeider 
Ulf Marthinsen  51 Øyer  Lærer/lektor 
Jonas Sveum  25 Nordre Land  Operatør