Det er 2 søkere, 2 kvinner. 

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Amanda Thveten

25

Follebu

Sykepleier

Kaya Næsvold

24

Follebu

Assistent