Det er totalt 4 søkere, 4 kvinner.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende adresse

Eirin Nustad Klophus

22

Lillehammer

Miljøarbeider

Ingvild Østeraas Hårstadhaugen

21

Østre Gausdal

Assistent

Kristin Flaten Bjørgo

39

Østre Gausdal

Vernepleier

Åshild Lysfoss Ødegård

22

Tretten

Fagarbeider