Det er 60  søkere, 53 kvinner og 7 menn. 

Navn Alder Bosted Nåværende stilling 
Marianne Brosstad  55 Gausdal Hjelpepleier
Barbara Sadlej 34 Lillehammer   Miljøterapeut
Stine Edel Stalsberg Maurtvedt 24 Gausdal  Pedagogisk medarbeider
Mari Robøle Lien  22 Hamar  Assistent
Marte Volden Vinje  28 Øyer Miljøarbeider
Erik Berg  42 Lillehammer Pedagogisk leder
Monica Gjørlihagen  43 Lillehammer  Barne- og ungdomsarbeider
Iren Skauen Kolbu  50 Gausdal  Helsefagarbeider
Julie Lillesæter 22 Ringebu  Tilkallinngsvikar
Julie Bjørnstad 25 Ringsaker  Pedagogisk leder 
Marte Ingvaldsen  24 Gausdal  Vernepleier 
Lene Kristin Hestnes 54 Lillehammer  Miljøarbeider 
Charlotte Torgersen  24 Øyer Renholdsoperatør
Veronica tangen Boudouch 40 Ringsaker  Barnevernkonsulent
Silje Aak Engen  28 Gausdal  Operatør
Andrea Husby 30 Lillehammer  Barne- og ungdomsarbeider 
Aud Skarstad Hansen  39 Øyer  Sykepleier 
Florije Svirca  30 Gausdal  Tilkallingsvikar 
Janusz Plodzien  42 Gausdal  daglig leder, rådgiver
Laila Bårdsløkken  56 Ringebu Arbeidssøker 
Hanne Pearina Skjevdal  45 Lillehammer  Sykepleier 
Eva Ernestus 52 Lillehammer  Tilkallingsvikar
Andrine Linnea Haugen Stenseth  18 Lillehammer  Arbeidssøker
Lisa Figenschow 43 Lillehammer Trafikklærer og faglig leder 
Arild Haug 50 Lillehammer Miljøterapeut/vernepleier 
Ingvild Østeraas Hårstadhaugen  24 Gausdal  Vernepleier 
Åshild Homb 23 Gausdal  Assistent 
Rita Wold Raje  54 Gjøvik  Fagarbeider 
Cathrine Wolowiec 25 Lillehammer  Assistent 
Ragnhild Rykhus Aa 25 Lillehammer  Pleiemedarbeider 
Line Rosenborg  39 Lillehammer  Barnevernspedagog/støttepedagog
Barbro Pedersen  42 Gausdal  Fagarbeider 
Jonna Helena Haslie  50 Lillehammer  Miljøterapeut 
Helene Haugen  53 Gausdal  Helsefagarbeider 
Åse MArit Dalbakk Stuksrud  56 Lillehammer  Vernepleier 
Arwen Alander Lied  31 Lillehammer  Assistent og lærervikar
Live Elvland  45 Gausdal  Assistent 
Eddie Yrvum 58 Gausdal Miljøterapeut 
Ole Henrik Erlandsen Lystad  41 Ringsaker  Assistent 
Berit Nyhus  53 Gausdal  Sykepleier 
Marita Øien Braaten  33 Lillehammer  Miljøterapeut med fagansvar 
Anne Mette Kjølgård  52 Lillehammer  Helsesekretær
Lea Stubberud  18 Gausdal  Assistent 
Marit Pettersen Mohaugen  19 Gausdal  Resepsjonist 
Stine Sæther  38 Lillehammer  Miljøterapeut 
Ingvild Løken  52 Ringsaker  Beredskapshjem 
Anne Lena Opheim  51 Lillehammer  Grafisk designer 
Marielle Tollan  51 Testtekniker  Lillehammer 
Gabriel Sosa  49 Gausdal  Assistent 
Lisbeth Dørmænen 27 Gausdal  Vernepeleier 
Inger Anita  58 Gausdal  spesialhjelpepleier 
Linn Irene Åmodt  36 Gausdal  Miljøarbeider 
Stine Tørhaug  37 Lillehammer  HR-rådgiver 
Andrine Kolobekken  21 Gausdal  Hotellmedarbeider 
Raneen Sarhad  22 Lillehammer  Pleiemedarbeider 
Ramazan Vurucu  28 Bærum  Sjåfør, koordinator
Tone Margrethe Sveen  55 Gausdal  Hjelpepleier 
Ane Ragnhild Smedsrud  36 Gausdal  Assistent 
Jenny Aileen Jensen  51 Lillehammer  barnehagelærer, pedagogisk leder 
Viktoria Ditlefsen 28 Gausdal  Sykepleier