DA-midler  omfatter næringsrettede utviklingsmidler som tilbakeføres til Gausdal kommune som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift fra 1.1.2004. Målet er å forvalte midlene slik at næringslivet i kommunen styrkes. Midlene skal benyttes til tiltak som kan gi varige, positive effekter for næringslivet og kommunen  i form av økt verdiskaping og økt aktivitet.

Midlene brukes innen 2 hovedkategorier:

  • Bedriftsutvikling
  • Tilretteleggings- og  utviklingstiltak (fellestiltak)

Både bedrifter og organisasjoner med tilknytning til næringslivet kan søke om tilskudd fra midlene.

Mer info: www.gausdalnf.no/da  eller miljø- og næringssjef Jon Sylte tlf. 950 36 936 eller Dag Høiholt-Vågsnes tlf. 909 10 644. Søknaden sendes på fastsatt søknadsskjema (DOC) (PDF)til Gausdal kommune, Rådmannen, 2651 Østre Gausdal eller e-post: postmottak@gausdal.kommune.no

Søknadsfrist: 5.mai.