• Lær å svømme
  • Bad aldri aleine
  • Stup ikke uten å vite hvor djupt det er
  • Svøm langs land og ikke under brygger og stupebrett
  • Bad aldri under påvirkning av alkohol
  • Dytt ikke andre i vannet
  • Dukk aldri andre i vannet
  • Gå på land dersom du kjenner deg uvel eller fryser
  • Rop om hjelp dersom du er i fare, men aldri ellers
  • Skal du i kano, kajakk eller båt, bruk alltid godkjent redningsvest
  • Lær hjerte/lunge-redning (munn-til-munn metoden)

Hold avstand og vask hender. God sommer!