Tilbudet er delet inn i grupper etter alder: en klubb for barn som går ut av 5. 6. og 7. trinn nå i sommer, og en klubb for ungdom som går ut av 8. 9. og 10. trinn. 
​Påmelding skjer via eget skjema. Fristen for påmelding er 7. juni. 

Tilbudet er gratis, men lunsj må noen dager medbringes. 
For spørsmål kontakt: Kulturenheten v/ Edel Klaape-Aasdal tlf.: 922 27 970, e-post: edel.klaape-aasdal@gausdal.kommune.no 

Invitasjon 5.-7. trinn.pdf
Invitasjon 8.-10. trinn.pdf
Påmelding sommerklubb barn.docx
Påmelding sommerklubb ungdom.docx