Du kan ringe NAV Lillehammer-Gausdal på telefon 40 46 89 06. Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 08:00 – 15:00.

På dette telefonnummeret besvares ikke andre spørsmål enn det som er knyttet til nødsituasjon.
Skal du søke om økonomisk sosialhjelp finner du skjema her.

Skjemaet sendes til:

NAV Lillehammer -Gausdal
Postboks 103, 2601 Lillehammer eller

leveres i postkassen til NAV Lillehammer – Gausdal
Elvegata 19, 2609 Lillehammer