For de som har planer om bygging eller rehabilitering av anlegg er det viktig at prosessen starter så tidlig som mulig, slik at alt er klart til søknadsfristen. Er dere usikre på hva dere kan søke spillemidler på, ta kontakt med saksbehandler i kommunen.


 

Søknadsprosedyre

  • Orienteringsmøter om søknadsprosessen på forespørsel.
  • Søknadsfrist: 15.10.2022.
  • I perioden fram mot søknadsfrist prioriteres veiledning og oppfølging av aktuelle søkere.
  • Etter politisk behandling sendes søknadene til Oppland fylkeskommune.

Kommunens frist for innsending til fylket med prioriteringer, er 15.01.2023

  • Tildeling til fylkene fra departementet skjer ca. 15.05.2023
  • I slutten av mai fordeler fylket spillemidler og svar på søknader sendes til lagene juli 2023

Det kan søkes om spillemidler til:

  • Ordinære idrettsanlegg - bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for alle.
  • Nærmiljøanlegg - for eksempel balløkker, ballbinger, skileikanlegg , tursti/turløyper m.m.

Alle nye anlegg det søkes spillemidler til må behandles og rulleres inn i gjeldende kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse.


Søknadsskjema og bestemmelser:                                                                                                                                                                                              
Søknadsskjema, vilkår og krav til søknad finnes på anleggsregisteret.no .

 

For mer informasjon og veiledning om søknadsprosessen, ta kontakt med Gausdal kommune v/ Nisveta Tiro   tlf.:48185438 eller epost: nisveta.tiro@gausdal.kommune.no