Søknadsprosedyre

  • Orienteringsmøter om søknadsprosessen på forespørsel.
  • Søknadsfrist: 15.10.2023.
  • I perioden fram mot søknadsfrist prioriteres veiledning og oppfølging av aktuelle søkere.
  • Etter politisk behandling sendes søknadene til Innlandet fylkeskommune.

Kommunens frist for innsending til fylket med prioriteringer, er 15.01.2024

  • Tildeling til fylkene fra departementet skjer ca. 15.05.2024
  • I slutten av mai fordeler fylket spillemidler og svar på søknader sendes til lagene juli 2024

Det kan søkes om spillemidler til:

  • Ordinære idrettsanlegg - bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for alle.
  • Nærmiljøanlegg - for eksempel balløkker, ballbinger, skileikanlegg , tursti/turløyper m.m.

Alle nye anlegg det søkes spillemidler til må behandles og rulleres inn i gjeldende kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse.


Søknadsskjema og bestemmelser:                                                                                                                                                                                              
Søknadsskjema, vilkår og krav til søknad finnes på anleggsregisteret.no .

 

For mer informasjon og veiledning om søknadsprosessen, ta kontakt med Gausdal kommune v/ Nisveta Tiro   tlf.:48185438 eller epost: nisveta.tiro@gausdal.kommune.no