I forbindelse med flomsikring av Finna vil Kveinnvegen bli stengt for gjennomkjøring en periode framover. Vegen vil bli stengt mellom Kveinnvegen 10 til Kveinnvegen 34 (det vil si nedenfor bygdahuset). Omkjøring via Segalstad bru. Dette vil bli skiltet.

For eventuelle spørsmål kontakt Jon Sylte, telefon 950 36 936 eller Jo-Morten Høistad, telefon 954 89 126.