Vær forsiktig!

Når det er tørt skal det svært lite til for å starte en brann. Vi må alle være forsiktige og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt. Dette følger av aktsomhetsplikten i brann- og eksplosjonsvernloven.

Å være forsiktig innebærer at man tar forholdsregler for å redusere sannsynligheten for brann og begrense skadene hvis brann skulle oppstå.

Bålforbudet

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette forbudet omtales gjerne som "bålforbudet".

Dette forbudet gjelder i eller i nærheten av skog og annen utmark, og med det menes alle områder som ikke er innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder, her gjelder normal aktsomhet.

Å gjøre opp ild omfatter all bruk av bål-, grill- og peisinnretninger. Dette gjelder også etablerte bålplasser, primuser o.l. Engangsgriller utgjør en særlig brannfare. Da må du huske på at engangsgrillen også omfattes av forbudet. Stranden vil oftest regnes som utmark. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man dermed søke om tillatelse fra kommunen.

Slik forholdene er nå, er det så tørt at tillatelser til å gjøre opp ild, som å grille og tenne bål, i eller i nærheten skog og annen utmark stort sett ikke vil bli gitt.

Selv om det er bålforbud, er det tillatt å gjøre opp der det åpenbart ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det åpenbart ikke kan føre til brann. – Brannsjefutvalget kan vanskelig se for seg noen områder hvor det nå åpenbart ikke kan føre til brann, overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet kan straffes med bot eller fengsel.

Grilling

- Brannvesenet fraråder generelt all bruk av engangsgrill, i alle fall når det er tørke. De kan være varme i mange timer etter bruk om de ikke slokkes og kjøles ned skikkelig. Engangsgriller må aldri settes rett på brennbart underlag.

Gassgriller og elektriske griller vil i de fleste tilfeller kunne brukes i egen hage med normalt vedlikehold, forsvarlig plassering og aktsom bruk. Dette gjelder ikke dersom hagen er i eller i nærheten av skog og annen utmark. Der gjelder forbudet.

Husk at aktsomhetsplikten gjelder overalt, i parker og hager, på verandaer og terrasser eller under brennbare tak eller lignende overbygninger.

Ved brann eller ulykke ring 110.