Veilederkorpset gir støtte til skoleeiere og skoler som trenger veiledning, for å bedre læreprosessene i skolen. Fem skoler har benyttet veilederkorpset fra januar 2014 til juni i 2015.

Cathrine Furu red2.jpg Richard Høgås.jpeg
Kommunalsjef Cathrine Furu Rektor/enhetsleder Richard Høgås

I Gausdal slet enkelte av skolene med uro og dårlige læringsresultat. Richard Høgås uttrykker at korpset har, gjennom sine bidrag og vurderinger, bidratt til at læringsmiljøet er betydelig forbedret.  En av utfordringene var det store presset på rektorene – gjennom prosessen ble det funnet rom for en egen pedagogisk rådgiver som nå er på plass.

Kommunalsjef Cathrine Furu legger vekt på at skolene fikk konkrete og direkte tilbakemeldinger, som bygget på raushet og forståelse. Det er ikke slik at man nødvendigvis gjør så mange feil, men ved å ville for mye kan gevinsten bli borte fordi man ikke klarer å holde fokus på de enkelte innsatsområdene.

Dag Olav Espeland er koordinator til Veilederkorpset og har jobbet mye med Gausdal. Det er nyttig at Udir, gjennom sin reportasje, setter fokus på dette viktige arbeidet – og det er selvsagt gledelig at Gausdal kan bidra med våre erfaringer.

Hele saken kan leses her.

Les mer om veilederkorpset.