Arktitekt og byplanlegger Peter Butenschøn hadde et interessant foredrag om trendene i tettstedsutvikling og hva som skal til for å skape et godt tettsted, før konsulentfirmaet Arel+ ve/Erik Sollien la fram sine tanker om utviklinga av tettstedet. Dette skapte god debatt og stort engasjement i det etterfølgende gruppearbeidet.

Peter Butenschøn oppsummerte kvelden med følgende fynd-ord helt til slutt: "Dere må ha større ambisjoner enn å ha dalens fineste parkeringsplass".

Les referatet her