Paulshus har besøkt Myra barnehage og har fått se hvordan de jobber med fysisk aktivitet. Det er mange kommuner som har fattet interesse for Gausdalsmodellen. Sykkylven kommune «kopierer» modellen og de bruker deler av to nyopprettete stillinger for fysio- og ergoterapeut til å implementere modellen i sin kommune. De kaller sin modell SOLID START SYKKYLVEN. Etter nyttår kommer representant for barnehage og fysioterapeut i Sør-Aurdal kommune på besøk. De er også nysgjerrig på Gausdalsmodellen.

Les mer om Gausdalsmodellen.