UCI-2020_Lillehammer-GP.png

 

Fra starten på Tingberg lørdag 2. oktober kl. 1030 går løypa opp Haugsgutua – Gamlevegen – Sørbygdsvegen – Nermovegen – Gamlevegen og ut på Hundervegen.
Videre går sykkelrittet FV 2522 ned til Fåberg, over Brunlaugsbru, FV 2530 opp Jørstadhøgda, ned til Segalstad, FV 2528 ned til Jørstadmoen, videre FV 253 til Vingnes, FV 2524 opp Reistadbakken, over til Saksumsdalen, ned Augedalen, opp til Forset, FV 255 ned til Segalstad, FV 254 opp til Svingsvoll, ned Musdalen, tar høyre på FV 2532 Vestsidevegen til Tingberg / Øyer, andre gang inn i Haugsguta og videre til Nermo Hotell, ca. kl. 1330.

Rittet går videre opp FV 2560 og Hundsetervegen til målgang på Ilsetra i ca. kl. 1410 for de første i feltet. Veien åpens igjen først når alle er kommet opp, og i mål ca. kl. 1500

NB. Om værforholdene med snølagt vei og minusgrader oppstår i forbindelse med planlagt målgang på Ilsetra lørdag 2. oktober vil denne endres til Lillehammer sentrum (Sigrid Undsets vei) Alle veier hvor sykkelritt går er godkjent av Politi og Vegvesen. Vakthold og sikkerhet blir ivaretatt av arrangør, politi, i tillegg at løypevakter og funksjonærer som står ved alle kritiske veikryss gjennom hele løypa.