Det er mange som er i risikogruppen og dermed ikke er i kontakt med andre mennesker for å unngå smitte. Det kan være belastende å være alene over lang tid. 
Frivilligsentralen har frivillige telefonvenner. En telefonvenn ringer deg, dere snakker om hverdagslige temaer, og ting dere er opptatt av. Dere gjør avtaler hvor ofte dere skal snakkes. Avtalen kan avsluttes når som helst, uten begrunnele. 
Ønsker du, eller kjenner du noen som har behov for en telefonvenn?
Ta kontakt med Tine Andresen på Frivilligsentralen. Telefon: 960 12 521 eller e-post: tine.andersen@gausdal.kommune.no