Mobilnettet oppgraderes slik at flere får tilgang til 5G og enda bedre kapasitet på 4G. Oppgraderingen skjer ved at basestasjonene oppgraderes, og områdene som dekkes av disse vil kunne oppleve periodevis redusert kvalitet eller manglende dekning i forbindelse med arbeidet. 

Bildet viser et kartutsnitt over berørte områder. Telenor varsler kunder som har tjenestene trådløst bredbånd og abonnement på mobil direkte dersom de forventer at kunden mister dekning på registrert adresse. 

Les mer om dekning og utbygging fra Telenor.