Gausdal Frivilligsentral arrangerer en gang i året temasamling for de frivillige. I år er samlingen utvidet til tre kvelder og holdes i samarbeid med Lillehammer Frivilligsentral.
Alle som opptatt av, og engasjert i, dagens flyktningsituasjon både nasjonalt og lokalt er velkommen! Tilbudet er gratis. Temakveldene finner sted på Lillehammer Frivilligsentral, Kirkegata 53, kl. 19.00 - 21.00.

21. september - Flyktningsituasjonen 2017
Khrystyna Solomchak, frivilligkoordinator i Oppland Røde Kors presenterer dagens flyktningsituasjon globalt og nasjonalt.

19.oktober - Lokal integrering
Mari Botterud, leder av flerkulturelt råd i Øyer, deler erfaringer fra integrering av flyktninger i eget lokalsamfunn.

23. november - Språktrening
Jon Erik Rønning, avdelingsleder ved Lillehammer Læringssenter, har fokus på norsktrening. Hvordan lære et fremmed språk, tips og råd.

Ingen påmelding.
Ved spørsmål, ta kontak:

Gausdal frivilligsentral: 922 27 970
edel.klaape-aasdal@gausdal-kommune.no
eller
Lillehammer frivilligsentral: 992 69 600
lillehammer@frivillighet.no