Det blir noen korte innledninger og deretter gruppearbeid for ideer og synspunkter til planarbeidet.

Tema: 

  • Skal områder som er avsatt til erverv/service/næring i gjeldende plan videreføres, og bør det settes av nye areal til kommersiell aktivitet for økt sysselsetting og bredere tjenestetilbud
  • Trenger Skeikampen kommersiell overnatting som motell-/hotelltilbud?
  • Vil det være en fordel at deler av sentrum holdes fri for biler – «gågate»/«myldreområde»?
  • Parkeringsareal/parkeringshus/parkeringskjellere – hva er vegen videre?
  • Hva/ hvilke funksjoner gir god bokvalitet og attraktivitet for deltidsinnbyggerne og besøkende?

Program:

  • Velkommen v/ ordfører Anette Musdalslien
  • Innledning v/ Rigmor Myhre, prosessleder for planarbeidet
  • Presentasjon av sentrumstanker. Reisemålsutvikling Skeikampen v/ Monica Eriksson, prosjektleder, Norsk Turistutvikling AS.
  • Kommunen som medspiller i destinasjonsutviklingen: Dag Vågsnes, næringsrådgiver, Gausdal kommune

Vi byr på kaffe og inviterer deltagerne til kafédialog, der deltagerne gruppevis kan diskutere seg fram til anbefalinger til arealplanleggingen.

I arealplanlegging legges det rammer for framtidig utvikling på områdenivå og type utbygging, ikke hva slags type bedrift eller vare-/tjenestetilbud. Fokus i dette møtet vil være den delen av næringslivet og tjenestetilbudet som ikke er knyttet til utvikling/utbygging av private hytter og leiligheter. Dette vil heller ikke være en arena for diskusjoner rundt gjerder og beitedyr - kommunen vurderer et eget temamøte ved en senere anledning.