Test-stasjonen for koronavirus vil fra og med tirsdag 19. januar 2021 flytte ut av Ungdomshallen og etablere seg i midlertidige lokaler rett utenfor hallen.

Det betyr at kjøremønsteret endres. Tydelig skilting vil være på plass fra og med tirsdag morgen. 
Endringen innebærer at du må ut av bilen og gå 1-2 meter for å testes. Det er derfor viktig med varmt yttertøy. Personer som har store utfordringer med å gå ut av bilen kan fortsatt testes i bilen.