Om koronasituasjonen: Alle ansatte innen helse- og omsorg må gi tilbakemelding til sin nærmeste leder på om de innenfor de siste 10 dager har vært på utenlandsreise. Dette skal varsles arbeidsgiver sånn at eventuell testing/karantene kan iverksettes FØR man kommer tilbake på jobb. Meld ifra om besøk til alle land utenfor Norge slik at man kan bli enige om nødvendige forholdsregler mht. smittefare.