I begrunnelsen for tildelingen heter det:

Fjerdum skole sine representanter har utvist lydhør evne til samarbeid med blindeforbundet, og ikke minst gjennomføring av planlagte tiltak på skolen. Bygginga omfattet også utviding av Fjerdum barnehage med et par avdelinger, adkomst og parkering for den – i tillegg til bygging av ny Fjerdum skole – byggene henger sammen, men har ikke felles drift.

Fjerdum skole er blitt en fin referanse for Norges Blindeforbund som ønsker seg et universelt tilpasset samfunn. Et samfunn tilpasset alle! Blindeforbundets representant i fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble tidlig tatt med i prosessen.

Det er alltid avgjørende for gode resultater, både teknisk og økonomisk, å komme tidlig inn i prosesser.  Tilgjengelighet for alle, kontraster, luminans, lede linjer og flott taktil orienteringstavle ved inngangen til skolen.

Gausdal kommune setter stor pris på å bli tildelt denne prisen og er også takknemlige for bistanden fra blindeforbundet i forbindelse med byggeprosessen.