RETNINGSLINJER FOR ORDNINGEN
  1. Målgruppe for ordninga er lag/foreninger som arbeider med å legge til rette for friluftsliv.
  2. Midlene skal gå til varige tiltak/investeringer for å gi et bedre friluftstilbud vedr. stier og løyper for sommer- og vinterbruk. Det kan ikke gis tilskudd til driftstiltak.
  3. Midlene skal primært brukes til rydding av traseer, tiltak på barmark for å bedre skiløyper, skilting, merking og andre informasjonstiltak.  Skiløyper, turstier og sykkelstier er innafor formålet.
  4.  Prioriterte områder er der kommunen gir tilskudd til oppkjøring av skiløyper. Områder i Gausdal Nordfjell som er dekka av egne avtaler faller utenfor denne ordninga.
  5. Kommunens disponible beløp til formålet er samla kr. 100.000.

Mer opplysninger: Jon Sylte tlf. 950 36 936 epost: jon.sylte@gausdal.kommune.no

Vi bruker elektronisk søknadsskjema.  Det anbefales at det opprettes profil for organisasjonen, søknaden vil bli lagret og kan brukes ved en eventuell senere anledning.  Spørsmål angående bruk av skjema kan rettes til Kjellfrid B. Flækken tlf. 480 43 226 epost: kjellfrid.flakken@gausdal.kommune.no

Skjema finner du her.