Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt - og merkeprosjekt i samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen, fylkeskommunene og DNT.

Formål: Bidra til økt og trygg friluftsferdsel gjennnom støtte til informasjon, skilting og merking av turløyper.

Hvem kan søke?

  1. Frivillige organisasjoner og foreninger (idrettslag, speiderforeninger, grendelag, velforeninger, turlag osv) registrert med organisasjonsnummer i det offentlige frivillighetsregisteret.
  2. Interkommunale friluftsråd.
  3. Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre interessenter kan søke sammen med en frivillig organisasjon (kategori 1) eller et interkommunalt friluftsråd(kategori 2).

Mer informasjon om søknadskriterier samt  søknadsskjema finner du her.