Redd Barna har årets TV-aksjon. Pengene går blant annet til:

  • å gi barn muligheten til å gå på skolen
  • å gjenforene barn med familien de har kommet bort fra
  • å støtte tidligere barnesoldater
  • trygge lekeområder der barn kan utfolde seg
  • hjelp til å håndtere vonde opplevelser
  • at barn som har flyktet til Norge, får en aktiv fritid

Pengene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

Det er mange måter å gi på. Om du ikke er hjemme på søndag og tar imot bøssebærere så kan du vippse til 2133 om du ønsker det. 

Følg med på resultater fra TV-aksjonen for å se både Gausdal sine oppdaterte tall og de nasjonale tallene.

I 2024 går NRKs TV-aksjon til Barnekreftforeningen og etablering av fire familiesentre for familier med langtidssyke barn.