Forslaget gjelder eiendommen gnr. 205 bnr. 30 Solvoll. Forslaget er også utlagt på kommunens servicetorg. Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen 1. november 2020 til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Jon Sylte tlf. 950 36 936 eller e-post: jon.sylte@gausdal.kommune.no

Dokumenter: Utbyggingsavtale Austlid Fritidspark - Solvoll - forslag 2020-09-21.docx