Forslaget gjelder del av eiendommen gnr. 206 bnr. 1. Forslaget er lagt ut på kommunens servicetorg og er tilgjengelig på kommunens nettside. Evt. uttalelser sendes skriftlig innen 5. desember 2021 til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no  

Utbyggingsavtale Svarttjernbekken Hyttefelt

Evt. spørsmål kan rettes til Harald Landheim tlf. 957 77 761 eller e-post: harald.landheim@gausdal.kommune.no