Eldre personer er særlig utsatt for fall på glatt føre, og mange skader skjer rett utenfor døra. Strøsand kan være med på å forebygge fall. Tilbudet om å få tilkjørt sandsekker til eldre og uføre har blitt svært godt mottatt tidligere år. Vi er derfor glad for at Gausdal Lions Club i samarbeid med Gausdal kommune også i år kjører ut sandsekker til eldre og uføre som ikke selv kommer seg ut for å kjøpe sand.

Tilbudet om utkjøring av strøsand vederlagsfritt er tiltenkt de innbyggerne som ikke selv kan dra ut og kjøpe sand.
Ring Gausdal kommunes servicetorg, telefon 61 22 44 00, dersom du har behov for dette tilbudet. Ved behov for ytterligere strøsand gjennom vinteren, ringer du samme telefonnummer.

Her finner du mer om tilbudet.jpg

Ivrige Lionsmedlemmer.jpg