Informasjon om UtstyrsArena'n

Fra 20 mai. vil man kunne låne UtstyrsArena'ns sommerutstyr på biblioteket. 

Tidene er:

Tirsdager mellom 16.00 - 18.00 

Torsdager mellom: 16.00-18.00.

Vel møtt!