Formålet med arrangementsstøtteordningen er å bidra til økonomisk verdiskaping Lillehammer-regionen. Organisasjoner med forankring i regionen kan søke om tilskudd. Samarbeid mellom flere organisasjoner er ønskelig, men én organisasjon skal stå som ansvarlig søker. Enkeltpersoner og organisasjoner utenfor regionen kan kun stå som søker dersom det er inngått formalisert og forpliktende samarbeidsavtale med én eller flere regionale organisasjoner.

Søknadsfrister
Det er to årlige søknadsfrister. Søknader om arrangementsstøtte vil ikke bli behandlet utenom disse. Søknadsfristene i 2023 er:

  • 15. februar 2023
  • 15. september 2023


Les mer om ordningen og hvordan du søker på Lillehammerregionen sine nettsider