Det er i hovedsak to ulike grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som får tilbud om 3.dose.

Gruppe 1:
Alle som tilhører denne gruppen, vil tilbys 3. dose så snart som praktisk mulig. Dette inkluderer følgende tilstander:

  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon


Gruppe 2:
Behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling før vaksinasjon må vurderes for hver gruppe. Vaksinasjon av denne gruppen vil starte så snart de fagmedisinske miljøene i spesialisthelsetjenesten har identifisert og avgjort hvilke pasienter som skal falle innunder anbefalingen om 3. dose. Dette gjelder:

  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Les mer hos FHI her. 

Slik foregår vaksineringen
Spesialisthelsetjenesten identifiserer hvilke pasienter som skal ha tilbud om vaksinering med 3. dose. Pasientene det gjelder vil få skriftlig tilbud fra sin behandlende lege med beskjed om at de kan ta kontakt med kommunen for å få vaksinedose 3. Noen vil få tilbud om vaksinen på sykehuset.

Når du har mottatt dette brevet fra legen, kan du kontakte Gausdal Legesenter på tlf 61256600 for å avtale time eller du kan møte opp når det er annonsert drop- in. Du må ha med deg brevet til vaksinetimen som bekreftelse på at du skal ha 3. vaksinedose!

Hvis du har en diagnose under listen for gruppe 1 kan du bestille time før du har mottatt brevet fra legen, hvis du kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnosen fremgår. Pasienter i gruppe 2 må uansett vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Kommunen vaksinerer med PfizerBioNTech eller Moderna, og det er ikke mulig å velge type vaksine. På vaksinasjonsstedet får du informasjon om hvilken vaksine du mottar.

Det skal gå minimum fire uker mellom andre og tredje dose.