Nytt tidspunkt blir  torsdag 9.september kl. 10.00 - 13.00. Vi minner også om at hjemmeboende og beboere i omsorgsboliger også har mulighet for å bestille hjemmestemming. De som ønsker dette kan ta kontakt med Jo Morten Høistad på telefon 954 89 126. Fristen for å bestille hjemmestemming er fredag 10.september kl. 10.00.