Enhver eldre person eller person med funksjonsnedsettelse kan velges til å sitte i rådet.  

Kommunestyret velger formelt medlemmer og varamedlemmer til rådet. Flertallet av medlemmene som representerer de eldre skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Politikerrepresentanten har personlig vara, for øvrig er det felles varaliste for begge gruppene.

Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene.

Hvem kan foreslå medlemmer til rådet:

  1. Organisasjoner som representerer henholdsvis eldre og personer med funksjonsnedsettelse har rett til å fremme forslag om medlemmer til rådet.
  2. Innbyggere kan melde inn interesse eller foreslå andre som medlemmer i rådet.

Send forslag til: postmottak@gausdal.kommune.no innen 1.9.2023