Gode råd.

Generelle råd for trivsel, velvære og helse i sommervarmen er: 
- Å sikre at man får tilstrekkelig væsketilførsel (drikk nok vann)
- Å bruke løse og lyse klær
- Å unngå å sitte direkte i sola
- Å unngå store fysiske anstrengelser
- Å legge utendørsaktiviteter på tidspunkter av døgnet da det er kjøligere

 

Vi som er voksne/foreldre/foresatte må ha et særlig blikk for barn og unge. Vi kan også bry oss om våre naboer/venner/slektninger. Kanskje vi kan få lov til å hjelpe med noe som kan bety en bedre dag for en nabo/venn/slektning?

Viktig: Om du er bekymret for et medmenneskes helse i varmen, så kontakt helsetjenesten eller fastlege/legevakt.