Det vil blir en del røyk i området og vi oppfordrer naboer til å stenge vinduer og ventiler hvis røyken trekker deres veg.