Stikkrennene er for små i forhold til nye retningsliner til flomsikring. Ellers er det noen punkter som er spesielt utpeikt som kritiske i forhold til fare for skade på eiendom. De som er direkte berørt her tilrås å vurdere sikringstiltak for å unngå framtidig skade. Her nevnes:

  • Erosjonssikring av bekkekant ved hyttene i Segalstadsetervegen 45 og 47
  • Voll/grøft ved Toftlykkja utbedres
  • Majorsligutua, manglende grøft utbedres
  • Større stikkrenne der skiløype krysser bekken (opp for Majorsligutua)

 

Hele rapporten kan du lese her

 

Kontaktpersoner: 
Jon Sylte tlf. 950 36 936 epost: jon.sylte@gausdal.kommune.no

 Jo-Morten Høistad tlf. 954 89 126 epost: jo-morten.hoistad@gausdal.kommune.no